Jaką rolę w rozwoju dziecka pełni przedszkole?

Każde dziecko w Polsce powinno rozpocząć swoją edukację od przedszkola, czyli placówki opiekuńczo-wychowawczej, której celem jest odpowiednie przygotowanie do nauki szkolnej, ale również wsparcie w wychowaniu dzieci powyżej 3 roku życia. Zadanie przedszkola to dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka, a także przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych na późniejszych etapach edukacji. Wieloletnie badania pokazują, że dzieci, które we wczesnym okresie zaczęły uczęszczać do przedszkola, lepiej radzą sobie w szkole i otoczeniu rówieśników.

 

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola?

Przedszkole to nie tylko miejsce zabaw i spotkań z innymi dziećmi, chociaż są to kwestie, które mają ogromny wpływ na rozwój maluchów. Edukacja przedszkolna to nauka podstaw czytania, pisania oraz liczenia, ale również stymulacja zachowań społecznych. Dzieci uczęszczające do przedszkola stają się bardziej otwarte i samodzielne, ponadto zyskują wiedzę na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje przyroda. Nabywają także umiejętności językowych, a podczas zajęć plastycznych rozwijają swoją kreatywność i zdolności artystyczne. Dzięki współpracy z rówieśnikami przyspiesza się rozwój emocjonalny dziecka oraz jego socjalizacja przejawiająca się w skutecznym rozwiązywaniu konfliktów, pomaganiu innym, dzieleniu się.

 

Czy wiesz, że przedszkole przygotowuje dziecko do nauki w szkole?

Główną rolą przedszkola jest odpowiednie przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole. Program edukacji przedszkolnej skupia się na kształtowaniu prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego, rozwoju umiejętności komunikowania się, czytania, pisania oraz liczenia. Ponadto wprowadza aktywność fizyczną, która buduje sprawność ruchową i poprawia motorykę dziecka.