Grupy przygotowujące się do przedszkola

W naszej placówce posiadamy 3 grupy żłobkowe.

Grupę Jeżyki, którą tworzy nie więcej niż 13 dzieci. Opiekę nad grupą sprawują 2 opiekunki.
Grupę Żabki, którą tworzy nie więcej niż 8 dzieci. Opiekę nad grupą sprawują opiekunka i pomoc.
Grupę Sówki, którą tworzy nie więcej niż 8 dzieci. Opiekę nad grupą sprawują opiekunka i pomoc.

Zajęcia obywające się w ramach czesnego to:

  • j.angielski - 1x w tygodniu
  • zajęcia umuzykalniające - rytmika - 1 x w tygodniu
  • gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna - 1 x w tygodniu
  • zajęcia z logopedą - 2 x w miesiącu
  • psycholog prowadzący zajęcia z elementami integracji sensorycznej - 2 x w miesiącu
  • teatrzyk, magik lub inna atrakcja z zewnątrz – 1 x w miesiącu

dziewczynka rysuje

 

Nowoczesne i bezpieczne salki wspomagające rozwój maluchów