Różnice między żłobkami publicznymi a niepublicznymi

Stojąc przed koniecznością zapisania dzieci do żłobka, rodzice i opiekunowie maluszków muszą podjąć decyzję czy zapisać dzieciątka do żłobka publicznego, czy też niepublicznego. Decyzja nie jest prosta, biorąc pod uwagę dodatkową trudność, jaką jest porównanie rozkładu dnia i zajęć dodatkowych, czy też możliwości stosowania konkretnych rodzajów diety. Czy wybór naprawdę jest taki trudny? Jakie są podstawowe różnice między żłobkiem publicznym a prywatnym?

Żłobki prywatne — czym się charakteryzują?

W przypadku korzystania z dzieci z oferty żłobków prywatnych konieczne jest regulowanie comiesięcznego czesnego, ich oferta ze względu na często wysokie dofinansowania i udział w większej ilości projektów wspomagających funkcjonowanie tego rodzaju placówek dysponują one lepszym wyposażeniem sal i wykwalifikowaną kadrą opiekunów.

Żłobek państwowy — w czym różni się od żłobka prywatnego?

Żłobki państwowe zwykle finansowane są przez gminę lub samorząd, przez co ich środki finansowe są o wiele mniejsze niż wspomnianych placówkę niepublicznych, takich jak nasza, która działa dzięki opiece firm, osób fizycznych, stowarzyszeń czy też fundacji. Publiczne placówki działają zwykle tylko przez pięć godzin dziennie. Po godzinie 13:00 należy „przewieźć dziecko” na dodatkowe zajęcia — już wtedy odpłatne.

W placówkach prywatnych rozkład zajęć jest elastyczny, a zajęcia dodatkowe bardzo często są wpisane w program zajęć i uwzględnione w miesięcznej opłacie. To sprawia, że opłaty miesięczne za oba rodzaje placówek są zbliżone. Różni je na pewno sposób pracy.

Zalety uczęszczania dzieci do placówek prywatnych?

Żłobki prywatne bardzo często nie mają rejonizacji, przez co „dostanie się” do nich jest o wiele prostsze. Dodatkowo zapewniają one szeroką ofertę zajęć specjalistycznych z przeszkoloną kadrą specjalistów, przez co lepiej odpowiadają na różne potrzeby maluszków. Warto też pamiętać, że mimo różnic placówki takie jak nasza podlegają kontroli Ministerstwa Edukacji Narodowej zarówno pod względem programu nauczania, jak i kwalifikacji nauczycieli oraz warunków higienicznych.